winframer


pro zvětšení katalogu klikněte na dvě šipky vedle in, okno zavřete klávesou esc.

ISO-TOP WINFRAMER - z konstrukční desky PURATHERM.

Použití: systém slouží k montáži oken a dveří do roviny tepelné izolace.

Vlastnosti:

Systém se skládá z nosných profilů ve tvaru L, které jsou vyrobeny z konstrukční desky PURATHERM. K nosnému profilu je pomocí pásky připevněn zateplovací profil na bázi XPS. Profil umožní vysunutí okna do roviny zateplovacího systému o šířku rámu, toto je důležité pro snížení tepelných mostů při montáži okna. Spolu s okenními fóliemi ISO-Connect CX, Winflex VARIO nebo ISO--Connect VARIO SD tvoří nosný a těsnící systém okna dle aktuálních norem.

Pracovní postup:

Profil je možno zkracovat pomocí běžné okružní nebo ruční pily, kotvení se realizuje pomocí vhodných šroubů (turbo šrouby nebo hmoždinky) podle podkladového materiálu. Zateplovací profil jednoduše odklopit, do PURATHERMu předvrtat díry a následně ukotvit pomocí šroubu. Vzdálenost šroubů od rohů je 115- 145 mm, osová vzdálenost šroubů je 400 mm. Před kotvením se L profily ještě dodatečně přilepí k nosné stěně pomocí dvou rovnoběžných pásků lepidla na bázi MS polymerů (ISO- TOP WF), lepidlem se taktéž spojí tupé spoje při tvorbě rohu rámu. Po ukončení kotvení je nutno překlopit zateplovací profil zpět, zateplovací profil se zafixuje stejným lepidlem, kterým se lepily nosné profily. Okno se do takto vytvořeného rámu kotví buď přes rám (turbošroub) nebo je možná i běžná montáž pomocí montážních plechů. Spolu s použitím těsnících fólií (ISO Connect CX, Winflex VARIO, ISO-Connect VARIO SD) systém vytvoří dokonale utěsněné okno.

Nový typ předsazené montáže.Winframer typ 3 je nový rámeček pro předsazenou montáž s možností velmi rychlé systémové montáže.